دوره آموزش آنلاین تفکر خلاق

معرفی دوره
هدف از این دوره آشنا یی با مفاهیم جدید از جمله تفکر طراحی، تفکر خلاق، منابع و موانع خلاقیت و تکنیک های خلاقیت و نوآوری میباشد. این دوره با هدف آموزش روش های تفکر خلاق، ایده پردازی، ایده های نو برای کارآفرینی، تولید و بهره وری، برای همه اقشار از جمله اساتید دانشگاهی، دانشجویان در مقاطع مختلف دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی، محققین، اندیشمندان و افرادی که به دنبال ایجاد اشتغال بوده ولی ایده ای برای آن ندارند، برگزار می شود

مشخصات دوره

پنج شنبه و جمعه

1399/02/25 1399/02/26 1399/03/01 1399/03/02

17 الی 19

مخاطبین دوره اساتید دانشگاهی، دانشجویان در مقاطع مختلف دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی، محققین، اندیشمندان و افرادی که به دنبال ایجاد اشتغال بوده ولی ایده ای برای آن ندارند.